Tarihi süreçte köyümüzü yönetenler.. « Burası Holaysa

27 Mayıs 2022 - 16:15

Tarihi süreçte köyümüzü yönetenler..

Tarihi süreçte köyümüzü yönetenler..
Son Güncelleme :

26 Kasım 2016 - 23:47

Tarihi süreç içinde köyümüzü yöneten muhtarlarımızı sizler için araştırdık..

08 Kasım 2013 Cuma 10:54
Yeşilalan Muhtarları

Köyümüzde muhtarlık yapan kişilerle ilgili yapmış olduğum araştırmada Osmanlı döneminin son yılları dahil olmak üzere 1885 yılına kadar inebildim. Bu tarihte incelediğim ve Holaysa köyü ile Zeno köyleri arasında vuku bulan otlak anlaşmazlığına son veren ve iki köyün ileri gelenleri tarafından birlikte imza altına alınan vesikadır.(Köyümüzle ilgi en eski ferman 1739 tarihli fermandır. Bunu Köyümüzün tarihinde işleyeceğim) Bu vesikada imzası olan isimler şunlardır. Eskiden imzalar sarı bir metalin üstünde isim kazınarak evrakın üstüne imza diye vurulurdu.

    

1900 lü yılları başında köyümüzde ikamet eden insanların arasında devredilen arazide ilk muhtarın ismine rastlıyoruz. Bu senette Holaysa Muhtarı ve azalarının isim ve imzalarının yanında köyün imamının da ismi yer almaktadır. Bu dönemde Muhtar Sunecioğlu Muhammet Efendi, Aza Kumkumoğlu Ahmet Efendi, Aza Koçoğlu Salih, Aza Ahmet (sadece mühürü var) ve mühürü okunamayan başka bir aza ile Holaysa İmamı Hasan’ın imzaları bulunmaktadır. 1900 yılından 10 yıl öncesine gittiğimizde yani 1890 lı yıllarda da Sunecioglu Muhammet Efendinin muhtar olma ihtimali ağır basmaktadır. (nedeni ise bu kişinin 20 yıl muhtarlık yaptığı söylentisi rivayet yolu ile gelmitir.)  Birinci Dünya savaşının çıkmasıyla Sunecioğlu Muhammet Efendi Osmanlı İmparatorluğunun ilan ettiği seferberliğe katılmış ve geri dönmemiştir. Rus işgali 1916-1918 arası ve kurtuluştan 1923 e kadar köyümüzde muhtar yoktu.  19263 te kurulan Cumhuriyetin ilk yıllarında resmi arsivlerde yaptığım araştırmada 1932 ye k adar muhtar isimlerine rastlamadım ancak bu konudaki araştırmam halen devam etmektedir kısa zamanda bu dönemi de araştırıp sizlerle paylaşacağım. Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar kullanılan muhtar mühürleri ile Osmanlı dönemindeki bekçilerin kullandıkları künyeler. (mühür)

          

İlk muhtar mührü                Goriçi mührü

        

                    

Osmanlı dönemi mührü     1950 den sonra kullanılan mühür

MUHTARLIK SEÇİMLERİ VE MUHTARLAR

Seçim Tarihi:13/Ağustos/1950 

Muhtar :Ahmet Oğlu Hasan Alay YÜCEL

Seçim Tarihi:07/Kasım/1954
Muhtar :Ahmet Oğlu Hasan Alay YÜCEL

İhtilal Zamanları:
1960
yılının ilk aylarında muhtar Süleyman Tosun iken öğretmen İbrahim Hakkı KUMKUMOĞLU 10.11.1960 tarihinde muhtarlığa tayin edildi. 23.11. 1960 ta görevi tebelluğ etti. 08.02.1961 tarih ve 46 sayılı İlçe İdare Kurulu Kara ile istifa eden köy İhtiyar heyetinden  Mehmet Şahin, Ali Yücel  boş olan üyeliklere getirildi

Daha sonra sırasıyla İbrahim KALYON ( 1961 )

Ahmet Hamdi YÜCE (1961-1963)

Mevlüt ZENGİN (1963), Ali YÜCEL (1964)

Mehmet SEVİNÇ (1965) muhtar oldu.

Seçim Tarihi:02/Haziran/1968
Muhtar :Rasim Oğlu Mehmet SEVİNÇ

Seçim Tarihi:02/Haziran/1973
Muhtar :Rasim Oğlu Mehmet SEVİNÇ

Seçim Tarihi:11/Aralık/1977
Muhtar :Mustafa Oğlu Ali KARACA

Seçim Tarihi:23/Mayıs/1984
Muhtar :Mustafa Oğlu Ali KARACA

Seçim Tarihi:26/Mart/1989
Muhtar :Ali Oğlu İshak OCAK

Seçim Tarihi:28/Mart/1994
Muhtar :Ali Oğlu İshak OCAK

Seçim Tarihi:18/Nisan/1999
Muhtar :Ali Oğlu İshak OCAK

Seçim Tarihi:21/Mart/2004
Muhtar :Hasan Oğlu Hüseyin YILMAZ

Sayın Üyelerimiz, bu bilgileri özenle toplayıp biraraya getiren sayın Ali Kemal SEVİNÇ  beye çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin araştırmaları devam etmektedir. Ayrınca Baltacılı Köyü‘müzün de arşivi hazırlanmaktadır. Şu an için bu bilgilerde eksiklikler olabilir. Ama en güzel şekilde araştırılıp dizayn edilecektir inşallah.
Bilgilerinize.