İşte kıyametin son alametleri! « Burası Holaysa

4 Aralık 2022 - 14:05
?>

İşte kıyametin son alametleri!

İşte kıyametin son alametleri!
Son Güncelleme :

23 Kasım 2016 - 15:38

41 views

Tayland’ta bulunan uzaylı benzeri ceset herkesi şaşkına çevirdi. Bir inekten ölü doğduğu iddia edilen ceset yakından incelendiğinde bir bebeğe benziyor. Yöre halkını şaşkına çeviren cesedin bir uzaylıya ait olduğunu iddia edenler de oldu.

03 Aralık 2011 Cumartesi 19:01

Ancak yöre halkı buldukları bu cesede kendi geleneklerini uyguladı. Üstüne pudra döktükten sonra kötülükleri kovmak için cesedi yakan köylüler bu şekilde ruhun huzur içinde yeniden doğacağına inanıyor. Bebek için adak adayanlar bile oldu.

Kuran’a göre alametler büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve küçük alametlerin de neredeyse hepsi çıktı.
 İşte o alametler…

İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.

Adam öldürme olayları ve fitne artacak.

Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.

Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak

Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler

Zina açıkça işlenir hale gelecek

Kötülük ve fuhuş yayılacak.

Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.

İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek

Allah allah diyecek kimse kalmayacak.

Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak

Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek

Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek

Sadece din dışı ilimler öğrenilecek

Kur’ân’ın önemi insanlar tarafından unutulacak

Namaz kılınmayacak

Emanete riayet edilmeyecek

Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek

Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak

Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.

Yöneticiler insanlara zulmedecek.

Liderliğe elverişli kimseler azalacak.

Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.

Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.

Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak

Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.

Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.

Yıldız falına inanılacak

Ani ölümler çoğalacak.

Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.

Akrabalık bağı kesilecek.

Kitapların sayısı artacak

Gasp olayları çoğalacak.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, öldürme ve zorbalıktan başka bir yolla idareye sahip olunamayacaktır. Gasp ve cimrilikten başka bir yolla zenginliğe, dinden çıkma ve nefsânî arzulara tâbi olmaktan başka bir yolla da diğer insanların sevgisine (arkadaşlık ve dostluğuna) ulaşılamayacaktır.

“Kim bu zamana kavuşur ve zengin olması mümkün iken fakirliğe, sevgilerini kazanma imkânı varken nefretlerine, azîz (haysiyet ve itibar sahibi) olmaya gücü yeterken zillete sabrederse; Allah o kuluna, beni tasdîk eden elli sıddîk sevâbı verecektir.” (Minhâcü’s-Sâlihîn, 4, 1637, Tahâvî rh. rivâyet etmiştir)

1- Hazret-i Mehdi gelecek Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizi]

Sizce gerçekleşti mi?

www.yesilalankoyu.net