Atatürk’ü Anlamak ve Anlatmak.. « Burası Holaysa

5 Aralık 2022 - 17:46
?>

Atatürk’ü Anlamak ve Anlatmak..

Atatürk’ü Anlamak ve Anlatmak..
Son Güncelleme :

22 Kasım 2016 - 20:59

40 views

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu M.Kemal Atatürk’ün ölümünün 73.yıldönümü dolayısı ile onu kendi sözleri ile tanımak ve tanıtmak istedik.. İşte ATATÜRK..

10 Kasım 2011 Perşembe 10:26

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.

Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir.

Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.

Hiç şüphe yok, devletimizin ebedi müddet yaşaması için, memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin refah ve mutluluğu için hayatımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizle, bütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle millî egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. 1923

Millete dost görünüp de ilk fırsatta iktidara geçtikten sonra onun gerçek ihtiyaçlarını düşünecek yerde memleketi kendi istediği yolda götüren, laf anlamayan, yetkililerin uyarılarına kulak asmayan, millette mevcut kuvvetleri şahsına bağlamaya çalışan kahraman yüzlü insanlardan hayli zarar görüldü. ( 1919 )

Millete efendilik yoktur. Hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar ; evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü, ben zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, diğerlerini iradesine boyun eğdirendir. Ben, kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim.

Türkiye basını, Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale vücuda getirecektir. Bir düşünce kalesi, zihniyet kalesi. Basın mensuplarından bunu istemek, Cumhuriyetin hakkıdır.

Yemin mukaddes bir sözleşme demektir. Namus sahibi olan bir kimse verdiği sözden dönmez. 1919

 

Asla hatırdan çıkarmamalısınız: Bizim en büyük kuvvetimizi, bugün de, yarın da dürüst, açık bir siyaset ve sözlerimize bağlılık teşkil edecektir. 1915

Demek ki “milli kültür” bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. Çünkü milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. Millet ise mutlaka bir devlet oluşturur.

Eğitim insanlara milli şuurdan başka daha birçok şey kazandırır. İnsanın hayata bakışını prensiplerini sanat anlayışını ideallerini yaşam şeklini belirler.

Bizim dinimiz, akla en uygun ve en doğal bir dindir. Ve ancak bu nedenledir ki son din olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, bilime ve mantığa uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Müslümanların toplumsal yaşamında, hiç kimsenin özel bir sınıf halinde varlığını korumaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler, dinî emirlere uygun harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin kurallarını eşit olarak öğrenmek zorundayız. Her birey dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orasıda okuldur..

Allah kendisine uymaya mecbur tuttuğu insanların esasen kalp ve vicdanındaki gerçek gereksinimleri tamamen bilir. Bu nedenle gönderdiği kitap, tamamen o gereksinime uygun hükümler içeren bir kitaptır. 1921 (Atatürk’ün S.D.l, s. 203)

 

Müslümanlık, aslında en geniş anlamıyla hoşgörülü ve çağdaş bir dindir. (Atatürk’ten BH., s. 70)

 

İslâm dini ve çalışmak:

Allah`ın emri çok çalışmaktır. İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha fazla çalışmak zorundayız. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygarlık buluşlarından en üst derecede yararlanmak zorunludur. Hepimiz itirafa mecburuz ki, bu husustaki hatalarımız çok büyüktür. 1923 (Atatürk’ün S.D.1I, s. 92)

 

Bizim dinimiz, milletimize değersiz, miskin ve aşağı olmayı öğütlemez. Aksine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin değer ve şerefini korumalarını emrediyor. 1923 (Atatürk’ün S.D.1I, s. 92)

 

Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kâfir olmak sanıyorlar. Asıl küfür, onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı, İslamların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, beyinledir. 1923 (Atatürk’ün S.D.II, s. 128)

 

Kendisine, 1923 yılında armağan olarak küçük boyda bir Kur`an gönderilmesi üzerine teşekkürü:

Bence değerini takdire imkân olmayan bu hediyeyi, en derin ve hürmetkar din duygularımla saklayacağım. 1923 (Atatürk’ün T.T.B.IV, s. 480-481)

 

İslâm dininde ölçü:

Özellikle bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, halkın yararına uygundur; biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin yararına, İslâmın yararına uygunsa kimseye sormayın; o şey dinîdir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı. 1923 (Atatürk’ün S.D.ll, s. 127)

www.yesilalankoyu.net

 

ÖZÜR BE ATAM..!

Kurduğun şu devlet ne hale düşmüş

Sahip çıkamadık,özür be atam

Leş kargaları bir bir üşüşmüş

Sevri hortlatmışız,özür be atam..

 

Fabrika atölye bir bir satılmış

Yurtsever kalmamış,hapse atılmış

Sağcı solcu bir birine karışmış

Ülküne ihanet ettik be atam..

 

Milli devletinden eser yok artık

Utanan kalmamış perdeler yırtık

Mozaik diyerek ülkeyi gerdik

Üniter devletin kalmadı atam..

 

Türk milleti dedin,yanlış yordular

Bizi dıştan değil içten vurdular

İki dilli eğitim deyip durdular

Türk’e ait bir şey kalmadı atam..

 

Biz bir millet iken olduk otuzbeş

Hukuk,yargı falan kalmadı kardeş

Ülkemde özerklik istiyor kalleş

Elimiz kolumuz bağlandı atam..

 

Kurduğun ordular,hepsi içerde

Balyoz ,kafes dedik kapandı perde

Terörle savaşan paşalar nerde

Onlar bile hain sayılmış atam..

 

Barış kardeşliği atmışız rafa

Rehin almış bizi satılmış kafa

Ne var ne yok diyebaktım etrafa

Sana ait bir şey kalmamış atam..

 

Kimi laik demiş,kimi irtica

Topu alan cambaz vuruyor taca

Vatan tehlikede tutuşmuş paca

Millet uyutuldu,kalkmıyor atam..

 

Koca bir devletten olduk cemaat

Uçacak gücüm yok kırıldı kanat

Vallahi billahi düşmana inat

Hak yolda direnir dururum atam..

 

Devleti kurduğun büyük aile

Bölünmüş dağılmış olmuş kabile

Hainler çoğalmış vuruyor tele

Akortlar bozulmuş,çalmıyor atam..

 

Demokrasi filan kalmadı bizde

Yokuşu çıkarken,yorulduk düzde

Özde müslümandık,Türkmüşüz sözde

Kimliğimiz bile yok oldu atam…

 

Her etnik kimlikten kurdun bir millet

Millet parçalanmış,ağlar memleket

Yahya haykırıyor nerde bu devlet

Onu ihaleye verdik be atam..

www.yesilalankoyu.net