izmir escort

İtfaiye Eri Alımı.. « Burası Holaysa

9 Şubat 2023 - 12:27
?>

İtfaiye Eri Alımı..

İtfaiye Eri Alımı..
Son Güncelleme :

21 Kasım 2016 - 22:17

82 views

Trabzon Belediyesi itfaiye de istihdam edilecemek üzere,elli (50)itfaiye eri alacaktır.İlgi duyan hemşerilerimize duyurulur..

20 Temmuz 2011 Çarşamba 13:38
T.C.TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye itfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtiler hükümler çerçevesinde; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 50 Adet İtfaiye Eri kadrosuna, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) B grubu kadroları için girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumlar itibariyle İlan edilen sayıların 3′ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adeti Cinsiyeti Taban Puan KPSS Puan Türü Öğrenin Durumu

GİH İtfaiye Eri 6 10 E/K 65 KPSSP3 Lisans Mezunu olmak

GİH İtfaiye Eri 7 10 E/K 70 KPSSP3 Önlisans Mezunu olmak

GİH İtfaiye Eri 11 30 E/K 7 KPSSP94 Lise ve dengi okul mezunu olmak

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARİ

İtfaiye Erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1)Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

2)Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

3)İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 27.07.20tl günü itibariyle30 yaşını (27.07.1981 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 21/07/2011 tarihinde başlayacak ve 22/07/2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir Başvurulan Trabzon Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Gülbaharhatun Mh. Maraş Cd. No: 201 TRABZON adresinde) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı görevli personele şahsen yapılacaktır Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü aynı yerde bulunan Belediyemiz Tabibine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit bölümü onaylı olmayan adaylar müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecek veya http://www.trabzon.bel.tr/ adresinden indirilecektir.)

2) 2010 KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve örneği

3) T.C. Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge (Aslı getirilecektir.)

5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştıracaktır.)

6) Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı

7) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav Trabzon Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Merkez/TRABZON adresinde 27/07/2011 günü saat 09.00’da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1)İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

2)Sözlü sınavda değerlendirme. 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

3)S3zlil sınavda alınan not atamaya esas nottur. Dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

4)Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5)Sınav sonuçlan (www.trabzon.bcl.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

6)Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından haşan sırasına göre atama yapılır.

7)Sınav Komisyonu, sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroya, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde alıp almama hakkına sahiptir.

8)Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

1) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin I6.maddesmin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatı

6)Dayanıklılık testinden oluşacaktır.

(NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)
(19.07.2011)

www.yesilalankoyu.net